لیست دانشگاه های خوزستان ( اهواز )

معرفی لیست کامل دانشگاه های خوزستان (اهواز)

معرفی لیست کامل دانشگاه های خوزستان (اهواز)

لیست دانشگاه های دولتی اهواز و استان خوزستان ( به تفکیک دولتی ٬ غیرانتفاعی ٬ پیام نور ٬ آزاد اسلامی )

معرفی کامل دانشگاه علوم پزشکی شیراز

معرفی کامل دانشگاه علئم پزشکی شیراز

دانشگاه علوم پزشکی شیراز یکی از بهترین دانشکده های علوم پزشکی ایران محسوب میشود ؛ این دانشکده آرزوی خیلی از عزیزان رشته ی تجربی است . راه رسیدن به دانشگاه علوم پزشکی شیراز سخت نیست !

معرفی دانشگاه علوم انتظامی ناجا ( دانشکده افسری )

معرفی دانشگاه علئم انتظامی ناجا ( دانشکده افسری )

دانشکده افسری ( دانشگاه افسری ارتش ) یکی دیگر از نام های این دانشگاه مهم جمهوری اسلامی ایران میباشد . دانشگاه علوم انتظامی ناجا ( نیروی ارتش جمهوری اسلامی ایران ) دانشگاه تخصصی افسران جمهوری اسلامی و برای رشد و پرورش نیروهای اجرایی و … سرزمین ایران اسلامی میباشد .

لیست دانشگاه های خارجی مورد تایید وزارت علوم

معرفی دانشگاه های خارج کشور مورد تایید وزارت علوم

معرفی دانشگاه های خارج کشور مورد تایید وزارت علوم

دانشگاههاي مورد تائيد در كشور آرژانتين 

  •        دانشگاه  دولتي بوئنوس آيرس Universidad Buenos Aires
    دانشگاه كوردوبا   Universidad National De Cordoba
    دانشگاه خصوصي السالوادور Universidad Del Salvador (University of the Saviour)

اللهم ارزقنی من فضلک الواسع الطیب رزقا واسعا حلالا طیبا بلاغا لدنیا و الاخره صبا و صباهنیئا مریئامن غیر کد ولا من احد من خلقک الاسعه من فضلک الواسع فانک قلب واسئلوا الله من فضله فمن فصلک اسئل ومن عطیتک اسئل و من یدک الملا اسئل