105713_489

مردی که در زمان پنج دقیقه و چهل و یک ثانیه گرمای بسیار زیاد و سرسام آور آتش را تحمل کرد توانست رکوردی را در تاریخ ثبت کند.


اللهم ارزقنی من فضلک الواسع الطیب رزقا واسعا حلالا طیبا بلاغا لدنیا و الاخره صبا و صباهنیئا مریئامن غیر کد ولا من احد من خلقک الاسعه من فضلک الواسع فانک قلب واسئلوا الله من فضله فمن فصلک اسئل ومن عطیتک اسئل و من یدک الملا اسئل