چگونه صدای شاتر دوربین اندروید را هنگام عکس گرفتن غیرفعال کنیم؟

خاموش کردن صدای شاتر دوربین اندروید + بی صدا کردن دوربین

خاموش کردن صدای شاتر دوربین اندروید + بی صدا کردن دوربین

گاهی ممکن است بخواهید عکس بگیرید اما صدای عکس گرفتن را نخواهید بشنوید.


اللهم ارزقنی من فضلک الواسع الطیب رزقا واسعا حلالا طیبا بلاغا لدنیا و الاخره صبا و صباهنیئا مریئامن غیر کد ولا من احد من خلقک الاسعه من فضلک الواسع فانک قلب واسئلوا الله من فضله فمن فصلک اسئل ومن عطیتک اسئل و من یدک الملا اسئل