معرفی دانشگاه علوم انتظامی ناجا ( دانشکده افسری )

معرفی دانشگاه علئم انتظامی ناجا ( دانشکده افسری )

دانشکده افسری ( دانشگاه افسری ارتش ) یکی دیگر از نام های این دانشگاه مهم جمهوری اسلامی ایران میباشد . دانشگاه علوم انتظامی ناجا ( نیروی ارتش جمهوری اسلامی ایران ) دانشگاه تخصصی افسران جمهوری اسلامی و برای رشد و پرورش نیروهای اجرایی و … سرزمین ایران اسلامی میباشد .


اللهم ارزقنی من فضلک الواسع الطیب رزقا واسعا حلالا طیبا بلاغا لدنیا و الاخره صبا و صباهنیئا مریئامن غیر کد ولا من احد من خلقک الاسعه من فضلک الواسع فانک قلب واسئلوا الله من فضله فمن فصلک اسئل ومن عطیتک اسئل و من یدک الملا اسئل