شهريه دانشگاه هاروارد ترمی چقدر است ؟!

شهریه دانشگاه هاروارد + شهریه کالج هاروارد چقدر است

شهریه دانشگاه هاروارد + شهریه کالج هاروارد چقدر است

شهريه سال تحصيلي ۲۰۱۱-۲۰۱۲ جهت شرکت در کالج هاروارد (دوره کارشناسي) بدون در نظر گرفتن کمک هزينه تحصيلي، ۳۶۳۰۵ دلار بوده که اگر اين هزينه تحصيل با خوابگاه و خوراک و ديگر هزينه ها ترکيب شود، به ۵۲۶۵۲ دلار افزايش مي يابد که میشد گفت به دلار الان حدود مبلغی به صورت سالیانه ۱۸۰ میلیون تومان !


اللهم ارزقنی من فضلک الواسع الطیب رزقا واسعا حلالا طیبا بلاغا لدنیا و الاخره صبا و صباهنیئا مریئامن غیر کد ولا من احد من خلقک الاسعه من فضلک الواسع فانک قلب واسئلوا الله من فضله فمن فصلک اسئل ومن عطیتک اسئل و من یدک الملا اسئل