خصوصیات جنسی شخصیتی مرد متولد آذر ماه

خصوصیات شخصیتی مرد متولد آذر ماه, خصوصیات جنسی مرد متولد آذر

خصوصیات و ویژگی های درست مرد متولد آذر ماه

مرد متولد آذر صاحب بزرگرترین کلکسیون دوست و آشنا در دنیاست و این دوستان اغلب دوستان واقعی ھستند.


اللهم ارزقنی من فضلک الواسع الطیب رزقا واسعا حلالا طیبا بلاغا لدنیا و الاخره صبا و صباهنیئا مریئامن غیر کد ولا من احد من خلقک الاسعه من فضلک الواسع فانک قلب واسئلوا الله من فضله فمن فصلک اسئل ومن عطیتک اسئل و من یدک الملا اسئل