ایده های مناسب برای کسب و کارهای پاره وقت

کار نیمه وقت

راهنمای کسب و کار پاره وقت / ایجاد درآمد از وقت های بیکاری


اللهم ارزقنی من فضلک الواسع الطیب رزقا واسعا حلالا طیبا بلاغا لدنیا و الاخره صبا و صباهنیئا مریئامن غیر کد ولا من احد من خلقک الاسعه من فضلک الواسع فانک قلب واسئلوا الله من فضله فمن فصلک اسئل ومن عطیتک اسئل و من یدک الملا اسئل