عکس نوشته های برفی ، جملکس روز برفی عاشقانه

عکس نوشته های برفی , جملکس روز برفی عاشقانه

عکسنوشته های عاشقانه روز برفی + متن زمستان


اللهم ارزقنی من فضلک الواسع الطیب رزقا واسعا حلالا طیبا بلاغا لدنیا و الاخره صبا و صباهنیئا مریئامن غیر کد ولا من احد من خلقک الاسعه من فضلک الواسع فانک قلب واسئلوا الله من فضله فمن فصلک اسئل ومن عطیتک اسئل و من یدک الملا اسئل