جملات زیبا و دل نشین در مورد دوست ، خدا ، زندگی و … (۳)

جملات زیبا در مورد زندگی, جملات زیبا درباره زندگی, جملات زیبا و خواندنی, جملات زیبا و دلنشین, جملات زیبا و فلسفی.

جملات زیبا و دل نشین در مورد دوست ، خدا, جملات زیبا در مورد زندگی

جملکس های دوست داشتن خدا و زندگی


اللهم ارزقنی من فضلک الواسع الطیب رزقا واسعا حلالا طیبا بلاغا لدنیا و الاخره صبا و صباهنیئا مریئامن غیر کد ولا من احد من خلقک الاسعه من فضلک الواسع فانک قلب واسئلوا الله من فضله فمن فصلک اسئل ومن عطیتک اسئل و من یدک الملا اسئل