سروده های ماه صفر

ماه صفر که بعد از محرم الحرام شروع می شود برای ما مسلمین ارج و قرب خاصی دارد و همچنین آداب و روایات بسیاری در خصوص این ماه نقل شده که سبب ارادات بیش از پیش شیعه به این ماه گشته است. با ابرتازه ها همراه باشید تا سروده هایی در وصف ماه صفر را با هم بخوانیم.

سروده های ماه صفر

اشعار ماه صفر / سروده های ماه صفر / شعر های در وصف ماه صفر