طنز نوشته های کوتاه ۹۶ – جوک باحال ۹۶ 

جمله های طنز نوشته تلگرام با حال خنده دار 96

طنز نوشته های جالب و خنده دار, طنز نوشته های جدید, طنز نوشته های خنده دار, طنز نوشته های کوتاه, طنز نوشته های کوتاه جدید و جالب.

طنز نوشته های کوتاه 96 , جوک باحال 96

تو خونه ما عطسه کنی کسی نمیگه عافیت باشه.

.

.

همه میگن بیا، بفرما

لُخت گشتی سرما خوردی…


اللهم ارزقنی من فضلک الواسع الطیب رزقا واسعا حلالا طیبا بلاغا لدنیا و الاخره صبا و صباهنیئا مریئامن غیر کد ولا من احد من خلقک الاسعه من فضلک الواسع فانک قلب واسئلوا الله من فضله فمن فصلک اسئل ومن عطیتک اسئل و من یدک الملا اسئل