اطلاعاتی درمورد خصوصیات ماه صفر

از خصوصیات ماه صفر همین بس که این ماه موعد ملکوتی شدن عزیزترین بندگان خداست و زمانی است که شیعیان و محبان اهل بیت به سوگ آن ها عزاداری می کنند. در این پست از ابرتازه ها قصد داریم برترین خصوصیات ماه صفر را بررسی کنیم.

اعمال روز اول ماه صفر, اطلاعاتی درمورد خصوصیات ماه صفر

ماه صفر دومین ماه قمری است که برای آن اعمالی ذکر شده از جمله نماز، روزه و خواندن قرآن

 ماه صفر را بیشتر بشناسیم