ابداع روشی برای درمان بیماران قطع نخاعی

درمان بیماران قطع نخاع,کشف درمان جدید بیماران قطع نخاعی

روش جدی ددرمان بیماران قطع نخاع شده با درون کاشت ایمپلنت

در این مقاله از برناترین با ما باشید تا جدیدترین روشی را که برای درمان بیماران قطع نخاعی ابداع شده است با هم مرور کنیم. بیماران قطع نخاعی به دلیل آسیب دیدن نخاع ممکن است از تمام فعالیت های فیزیکی محروم شده و نتوانند آن ها را انجام دهند. با این روش کورسوی امیدی برای شروع زندگی عادی برای این بیماران پدید آمده است.


اللهم ارزقنی من فضلک الواسع الطیب رزقا واسعا حلالا طیبا بلاغا لدنیا و الاخره صبا و صباهنیئا مریئامن غیر کد ولا من احد من خلقک الاسعه من فضلک الواسع فانک قلب واسئلوا الله من فضله فمن فصلک اسئل ومن عطیتک اسئل و من یدک الملا اسئل