صدف طاهریان ؛ از رفتنم پشیمان نیستم و نمی خواهم برگردم

صدف طاهریان ؛ از رفتنم پشیمان نیستم و نمی خواهم برگردم

صدف طاهریان از رفتنش پشیمان نیست و قصد برگشت به ایران را ندارد

صدف طاهریان بازیگر زن ایرانی که به ترکیه مهاجرت کرده است گفت به شبکه جم نخواهد پیوست و نه از رفتنم پشیمانم نه می خواهم برگردم.