جزئیات کتک خوردن راننده مست در پمپ بنزین شیراز/ مأموران پلیس تنبیه شدند

راننده مست حواد شیراز
جزئیات راننده مست که در پمپ بنزین از ماموران پلیس کتک خورد / عکس

حواد شیراز راننده مست


اللهم ارزقنی من فضلک الواسع الطیب رزقا واسعا حلالا طیبا بلاغا لدنیا و الاخره صبا و صباهنیئا مریئامن غیر کد ولا من احد من خلقک الاسعه من فضلک الواسع فانک قلب واسئلوا الله من فضله فمن فصلک اسئل ومن عطیتک اسئل و من یدک الملا اسئل