388_436

کریستیانو رونالدو به تازگی عکسی را منتشر کرده اس که در کنار مادر،دو خواهر و برادرش گرفته است و آن را در اینستاگرام انتشار کرده است.


اللهم ارزقنی من فضلک الواسع الطیب رزقا واسعا حلالا طیبا بلاغا لدنیا و الاخره صبا و صباهنیئا مریئامن غیر کد ولا من احد من خلقک الاسعه من فضلک الواسع فانک قلب واسئلوا الله من فضله فمن فصلک اسئل ومن عطیتک اسئل و من یدک الملا اسئل