اگر بچه باهوش می خواهید این مقاله را بخوانید

خیلی از خانواده ها دوست دارند فرزندان شان به هر آنچه که برای شان می خواهند برسند و حتی گاهی از آن ها توقع دارند که مثل یک فرد بالغ بهترین انتخاب ها را داشته باشند. اگر شما هم از این دسته افراد هستید و می خواهید بچه باهوش داشته باشید این مقاله از ابرتازه ها را بخوانید.

تقویت هوش کودک 1 ساله, بچه باهوش

چگونه فرزندی باهوش تربیت کنیم