راهکارهای افزایش اعتماد به نفس 

مقاله در مورد اعتماد به نفس ، افزایش اعتماد به نفس در مقابل دیگران ، اعتماد به نفس بالا

راهکارهای افزایش اعتماد به نفس

اعتماد به نفس به ما شهامت این را می دهد تا به سمت اهداف خود با قدرت حرکت کنیم اگر اعتماد بنفس نداشته باشیم و شناخت دقیقی از توانایی های خود نداشته باشیم هیچوقت به درستی کاری را شروع و به پایان نمی رسانیم.

افزایش اعتماد به نفس چگونه است


اللهم ارزقنی من فضلک الواسع الطیب رزقا واسعا حلالا طیبا بلاغا لدنیا و الاخره صبا و صباهنیئا مریئامن غیر کد ولا من احد من خلقک الاسعه من فضلک الواسع فانک قلب واسئلوا الله من فضله فمن فصلک اسئل ومن عطیتک اسئل و من یدک الملا اسئل