مزه بد دهان به چه دلیل است؟
مزه بد دهان به چه دلیل است؟

علت مزه بد دهان چیست

آیا می دانید دلیل مزه و بوی بد دهان چه عواملی می تواند باشد؟


اللهم ارزقنی من فضلک الواسع الطیب رزقا واسعا حلالا طیبا بلاغا لدنیا و الاخره صبا و صباهنیئا مریئامن غیر کد ولا من احد من خلقک الاسعه من فضلک الواسع فانک قلب واسئلوا الله من فضله فمن فصلک اسئل ومن عطیتک اسئل و من یدک الملا اسئل