102781_799

یکی از عکس های ماندگار رئیس جمهور سابق کشورمان،محمود احمدی نژاد،که یکی از حامیانش را پشت شیشه ماشین شخصی میبوسد.


اللهم ارزقنی من فضلک الواسع الطیب رزقا واسعا حلالا طیبا بلاغا لدنیا و الاخره صبا و صباهنیئا مریئامن غیر کد ولا من احد من خلقک الاسعه من فضلک الواسع فانک قلب واسئلوا الله من فضله فمن فصلک اسئل ومن عطیتک اسئل و من یدک الملا اسئل