1120946_137

در پست قبلی وبسایت برناترین،به شما گفته ایم که در شهر مبارکه،در گوشه کناره های یکی از خیابان های این شهر،نوزادی گم شده است.


اللهم ارزقنی من فضلک الواسع الطیب رزقا واسعا حلالا طیبا بلاغا لدنیا و الاخره صبا و صباهنیئا مریئامن غیر کد ولا من احد من خلقک الاسعه من فضلک الواسع فانک قلب واسئلوا الله من فضله فمن فصلک اسئل ومن عطیتک اسئل و من یدک الملا اسئل