زن روسی با تولد ۶۹ فرزند رکورددار گینس شد + عکس

زن روسی با تولد ۶۹ فرزند رکورددار گینس شد
 زنی که 69 فرزند به دنیا آورده است رکورد گینیس را شکست / عکس