زندگینامه منصور پورحیدری

منصور پورحیدری ، بیوگرافی منصور پورحیدری, زندگینامه منصور پورحیدری

زادروز : ۶ بهمن ۱۳۲۴
زادگاه : تهران

سمت : بازیکن و مربی سابق فوتبال

تعداد فرزندان: ۲ فرزند (یک دختر و یک پسر)