برای انجام دادن تکالیف کودکان چه کنیم؟ 

انجام ندادن تکالیف دانش آموزان ، تکالیف درسی دانش آموزان

برای انجام دادن تکالیف کودکان چه کنیم, تکالبف دانش آموزان

نقش والدین در وضعیت تحصیلی کودکان بسیار موثر است اما چگونه باید با کودک در حین تحصیل رفتار کرد و زمان هایی که کودک در انجام تکلیف عاجز است چه باید بکنیم.

هنگامی که فرزند شما ناتوانی خود در حل مسائل ریاضی را ابراز می کند یا می گوید نمی تواند بدون کمک شما از پس نوشته کلمه ای سخت و دشوار برآید، زود تسلیم خواسته او نشوید.

کمک به کودکان در تکالیف مدرسه – مشق بچه ها


اللهم ارزقنی من فضلک الواسع الطیب رزقا واسعا حلالا طیبا بلاغا لدنیا و الاخره صبا و صباهنیئا مریئامن غیر کد ولا من احد من خلقک الاسعه من فضلک الواسع فانک قلب واسئلوا الله من فضله فمن فصلک اسئل ومن عطیتک اسئل و من یدک الملا اسئل