نکاتی برای آموزش حرف زدن به طوطی

نکاتی برای آموزش حرف زدن به طوطی, آموزش سخن دادن به طوطی

اگر قصد خرید طوطی به امید آموزش حرف زدن به طوطی را دارید باید نکاتی را در نظر بگیرید.


اللهم ارزقنی من فضلک الواسع الطیب رزقا واسعا حلالا طیبا بلاغا لدنیا و الاخره صبا و صباهنیئا مریئامن غیر کد ولا من احد من خلقک الاسعه من فضلک الواسع فانک قلب واسئلوا الله من فضله فمن فصلک اسئل ومن عطیتک اسئل و من یدک الملا اسئل