452487_396

این شخص پس از افتادن چراغ قوه،دست خود را به داخل کاسه توالت میکند و اقدام به خارج کردن آن کرد که ناگهان دست راستش در سوراخ توالت گیرکرد و دیگر خارج نشد.

toilet-man-women_318-28658

در این روزها استفاده از توالت ایرانی طرفدارانش را از دست داده است،اما استفاده از توالت ایرانی از لحاظ پزشکی برای برخی از افراد ممنوع است.


اللهم ارزقنی من فضلک الواسع الطیب رزقا واسعا حلالا طیبا بلاغا لدنیا و الاخره صبا و صباهنیئا مریئامن غیر کد ولا من احد من خلقک الاسعه من فضلک الواسع فانک قلب واسئلوا الله من فضله فمن فصلک اسئل ومن عطیتک اسئل و من یدک الملا اسئل