پروژه هارپ آمریکا، سلاحی برای بی ثبات کردن کشورها

پروژه هارپ

پروژه هارپ HARRP آمریکا را بهتر بشناسید

آیا میدانید پروژه هارپ آمریکا چیست؟ آیا میدانید هدف از ساخت و راه اندازی این پروژه به چه منظور است؟ در این مقاله به طور مفصل درمورد این پروژه صحبت کرده ایم.


اللهم ارزقنی من فضلک الواسع الطیب رزقا واسعا حلالا طیبا بلاغا لدنیا و الاخره صبا و صباهنیئا مریئامن غیر کد ولا من احد من خلقک الاسعه من فضلک الواسع فانک قلب واسئلوا الله من فضله فمن فصلک اسئل ومن عطیتک اسئل و من یدک الملا اسئل