11

در لبنان و در برنامه زنده تلویزیونی که عنوان اش(خشونت علیه زنان را متوقف کنید و این کار را انجام ندهید) بود و علل بروز خشونت را بررسی می کرد.


اللهم ارزقنی من فضلک الواسع الطیب رزقا واسعا حلالا طیبا بلاغا لدنیا و الاخره صبا و صباهنیئا مریئامن غیر کد ولا من احد من خلقک الاسعه من فضلک الواسع فانک قلب واسئلوا الله من فضله فمن فصلک اسئل ومن عطیتک اسئل و من یدک الملا اسئل