متن های سوالی عاشقانه – اس ام اس های معمایی عاشقانه

متن های سوالی عاشقانه - اس ام اس های معمایی عاشقانه

در برخی مواقع سوال کردن از معشوق سخت است و نمی دانم چگونه منظور حرف خود را برسانیم.

 عاشقانه های سوالی – متن های سوال و معمایی از عشق


اللهم ارزقنی من فضلک الواسع الطیب رزقا واسعا حلالا طیبا بلاغا لدنیا و الاخره صبا و صباهنیئا مریئامن غیر کد ولا من احد من خلقک الاسعه من فضلک الواسع فانک قلب واسئلوا الله من فضله فمن فصلک اسئل ومن عطیتک اسئل و من یدک الملا اسئل