1-5_777

در این عکسی که مشاهده میکنید،یک پیرزن 104 ساله ای را میبینید که در ایام جوانی(حدودا 70 سال پیش)ملکه زیبایی شناخته شده بود.


اللهم ارزقنی من فضلک الواسع الطیب رزقا واسعا حلالا طیبا بلاغا لدنیا و الاخره صبا و صباهنیئا مریئامن غیر کد ولا من احد من خلقک الاسعه من فضلک الواسع فانک قلب واسئلوا الله من فضله فمن فصلک اسئل ومن عطیتک اسئل و من یدک الملا اسئل