سه روز عزای عمومی در کشور

سه روز عزای عمومی در کشور

در پی درگذشت یار دیرین انقلاب ، حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی ، سه روز عزای عمومی در کشور اعلام شد . شایان ذکر است …


اللهم ارزقنی من فضلک الواسع الطیب رزقا واسعا حلالا طیبا بلاغا لدنیا و الاخره صبا و صباهنیئا مریئامن غیر کد ولا من احد من خلقک الاسعه من فضلک الواسع فانک قلب واسئلوا الله من فضله فمن فصلک اسئل ومن عطیتک اسئل و من یدک الملا اسئل